สมัครกิฟฟารีน

เจตนารมณ์

"ความภาคภูมิใจสูงสุดของดิฉันในวันนี้ คือโอกาสที่ได้ทําให้ คนไทยหลายแสนคน มีกําลังใจที่จะเป็นคนดี"

พ.ญ.นลินี ไพบูลย์

ประธานกรรมการ

บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จํากัด

ก่อตั้งเมื่อ 17 มีนาคม 2539

บริษัทกิฟฟารีนผลิตสินค้าคุณภาพคู่คุณธรรม ที่ทุกคนสามารถซื้อได้ และมีเงินปันผล

ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนโดย พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ ทีมแพทย์และเภสัชกร ซื้อลิขสิทธิ์การผลิตจากต่างประเทศ มีโรงงานที่ได้มาตรฐานสากล และใช้วัตถุดิบอย่างดีจากทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ทุกรายการมีงานวิจัยรับรอง ได้รับรางวัลจากรัฐบาล และต่างประเทศทุกปี ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณภาพอยู่ในระดับเดียวกัน

กิฟฟารีนผลิตสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวัน มากกว่า 2000 รายการ ตั้งแต่แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ครัวเรือน เครื่องสําอาง อาหารเสริม และอื่นๆ เหมือนห้างสรรพสินค้า

ในการผลิตมีการใส่สารสําคัญต่างๆ ครบตามสูตร และปราศจากสารต้องห้ามทุกชนิด ที่องค์การอนามัยโลกประกาศเตือน

ทุกคนสามารถซื้อหาได้โดยไม่ต้องจ่ายสตางค์เพิ่มจากปกติ ที่เคยใช้ในแต่ละเดือน เพียงย้ายที่ซื้อจากห้างมาซื้อที่กิฟฟารีน ท่านก็จะได้รับสิ่งที่ดีกว่า

ข้อแตกต่างของสมาชิกผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีน เทียบกับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามห้างคือ กิฟฟารีนมีประกันภัยให้ฟรี มีเงินปันผลจ่ายให้ทุกเดือน มีเงินโบนัส มีเงินรางวัล มีเงินประจําตําแหน่ง มีชิงรางวัลท่องเที่ยว

ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนทุกรายการรับประกันความพึงพอใจ หากใช้แล้วไม่พอใจ เช่นเกิดอาการแพ้ หรืออาการไม่ดีขึ้น สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงคุ้มค่าน่าลองใช้ เพราะเมื่อจ่ายเงินเท่ากัน กิฟฟารีนจะให้ผลประโยชน์มากกว่าการซื้อสินค้าตามห้าง และท้องตลาดทั่วไป

 

บุคคลทุกสาขาอาชีพ สามารถสมัครเป็นสมาชิกกิฟฟารีน

กิฟฟารีนสามารถสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว ในรูปเงินปันผลสูงสุดถึงร้อยละ 10 ถึง 45 ซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้สมาชิกสูงที่สุด และสามารถส่งต่อเงินรายได้ ที่ได้รับเป็นประจําทุกเดือน ให้เป็นมรดกกับลูกหลานรับแทนต่อไป ในเวลาที่เราไม่อยู่

รายได้จากกิฟฟารีนจะเติบโต ตามความสามารถในการบอกต่อ ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใด รายได้ยิ่งจะมากขึ้น และสามารถทําร่วมกับงานประจํา

 

ผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนเป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมของคนทุกสาขาอาชีพ

กิฟฟารีนมีผลิตภัณฑ์ให้เลือก 3 ระดับราคา ที่เหมาะสมกับกําลังซื้อของคนทุกกลุ่ม ทุกคนสามารถเลือกบริโภคได้อย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ตามฐานะของแต่ละคน

โรงงานของกิฟฟารีนมีการผลิต และส่งออกไปจําหน่ายทั่วโลกกว่า 40 ประเทศ ในนามบริษัทที่มีชื่อเสียงอื่นๆ ที่มาจ้างกิฟฟารีนผลิต

กิฟฟารีนมีโรงงานของตนเองในประเทศไทย ซื้อลิขสิทธ์และวัตถุดิบชั้นดีจากทั่วโลก ไม่ต้องเสียภาษีนําเข้า และค่าขนส่งระหว่างประเทศ ต้นทุนของกิฟฟารีนจึงมีราคาถูกกว่าบริษัทอื่น จึงสามารถขายได้ในราคาต่ํากว่าสินค้านําเข้าจากต่างประเทศ โดยมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

 

สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ยุติธรรม และปราศจากความเสี่ยง

หลักการของกิฟฟารีนคือ การเชิญคนไทยมาร่วมเป็นสมาชิกคล้ายกับสหกรณ์ จากการลงทุนค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพเพียง 180 บาท

สมาชิกจะตัดสินใจเลือกเองว่า จะเป็นประเภทผู้บริโภคอย่างเดียว หรือจะบอกต่อคนอื่น เพื่อให้เกิดรายได้ทุกเดือน

สมาชิกกิฟฟารีน สามารถบอกต่อได้ว่า สินค้านั้นผลิตจากโรงงานของเราเอง คุณภาพดี ราคาไม่แพงกว่าสินค้าที่วางขายในท้องตลาด ที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน

เงินปันผลเกิดจาก กิฟฟารีนไม่ต้องเสียค่าการตลาดให้ใคร กิฟฟารีนนําค่าการตลาดในช่องทางค้าปลีกร้อยละ 45 เช่น โฆษณา ค่าวางสินค้าตามห้าง กลับมาจ่ายให้สมาชิก ในรูปเงินปันผล และเงินรางวัล มากน้อยตามจํานวนสินค้าที่ถูกซื้อกินซื้อใช้ จากทุกคนที่เราแนะนําต่อกันไป

สมาชิกกิฟฟารีนใครเป็นลูกข่ายของเราก็จะเป็นเช่นนั้นไปตลอด อันทําให้ยิ่งนานไปลูกข่ายยิ่งมากขึ้น รายได้ก็มากขึ้นตามไปด้วย

 

กิฟฟารีนประสบความสําเร็จ เพราะมีระบบการสื่อสารทันสมัย

บริษัทกิฟฟารีนมี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดเวลาทั้งแบรนด์และผลิตภัณฑ์ มีการประชาสัมพันธ์ในสื่อทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังมีการจัดฝึกอบรม ที่สํานักงานสาขาทั่วประเทศโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สําหรับคนที่ไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถดูจากคลิปวิดีโอยูทูป หรือผ่านสื่อออนไลน์อื่นๆ

 

ด้วยวิธีนี้ เราจึงเชื่อมั่นว่า ทุกคนสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเวลาว่างมากขึ้น จากการซื้อของใช้ภายในบ้าน กิฟฟารีนจะทําให้ท่านมีความสุขมากขึ้น

สมัครกิฟฟารีน คลิกที่นี่

เงินเดือน กิฟฟารีน ..อ่านต่อ

กรุณาเก็บเว็บไซต์นี้เอาไว้ที่ Add to favorite หรือ Bookmark

กรุณาบอกต่อเพื่อนของท่านด้วย คลิกที่ + เพื่อดูสื่อออนไลน์ทั้งหมดครับ