กิฟฟารีนมีวิธีการขึ้นตําแหน่งต่างๆ เพื่อรับเงินปันผล และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีความยุติธรรม

ข้อมูลนี้สําหรับท่านที่ต้องการทําธุรกิจกิฟฟารีนเท่านั้น

แผนธุรกิจที่ทําให้มีรายได้แน่นอนทุกเดือน

เบื้องต้นแรกเริ่มธุรกิจให้ตั้งเป้าหมายที่สองตําแหน่งสําคัญ

กิฟฟารีนมีตําแหน่งทางธุรกิจที่สามารถขึ้นไปได้ 12 ขั้น และใน 12 ขั้นนี้มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญ 2 ตําแหน่งนี้คือ

1. โกลด์สตาร์ :: Gold Star

2. พาราไดซ์ :: Paradise

 

แผนธุรกิจในการขึ้นตําแหน่ง และวิธีคิดคํานวณเงินรายได้มีดังต่อไปนี้

 

ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ สตาร์
:: STAR

ตําแหน่ง สตาร์ เป็นตําแหน่งแรกสุดในกิฟฟารีน ซึ่งเมื่อท่านสมัครกับบริษัท กิฟฟารีน ฯ
และได้รหัสสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วท่านจะอยู่ในตําแหน่งสตาร์ ที่ตําแหน่งสตาร์นี้ ท่านได้สิทธิ เพียง
แค่ซื้อสินค้าแล้วมีส่วนลด 25% เท่านั้น แต่ยังไม่มีสิทธิรับโบนัส และยังไม่ได้รับการประกันอุบัติภัยใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ท่านจะเริ่มมีรายได้ และ ได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติภัย ก็ต่อเมื่อท่านมีคุณสมบัติ
เป็นตําแหน่ง บรอนซ์สตาร์ (BRONZE STAR) แล้วเท่านั้น


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ บรอนซ์สตาร์
::Bronze Star

บรอนซ์สตาร์ เป็นตําแหน่งแรกในกิฟฟารีน ที่จะทําให้ท่านได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามแผนการตลาด
นั่นคือการมีรายได้ จากการบริโภคสินค้า และได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัย ขั้นต่ํา 120,000 บาท

คุณสมบัติ ของการดํารงตําแหน่ง

ท่านและดาวน์ไลน์ในองค์กรของท่านทั้งหมด มียอดคะแนน ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง ถึง 1,500 คะแนน


ท่านก็จะดํารงตําแหน่ง Bronze Star ทั้งนี้คะแนน 1,500 คะแนนแรกที่ใช้ในการขึ้นตําแหน่ง บรอนซ์สตาร์
จะไม่นํามาคิดค่าคอมมิชชั่น แต่ส่วนที่เกิน 1,500 คะแนนแรก จะคิดค่าคอมมิชชั่นให้ 10% เช่น
เดือนแรกที่ท่านมียอดคะแนนเกิน 1,500 คะแนน โดยสมมุติว่าท่านและองค์กรทั้งหมดมีคะแนนรวม 1,700 คะแนน
1,500 คะแนนแรก จะใช้ในการขึ้นตําแหน่ง ส่วนที่เกิน 1,500 คะแนน คือ 1,700 - 1,500 = 200 คะแนน
จะนํามาคิดค่าคอมมิชชั่น 10% นั่นคือ ณ เดือนนั้นท่านจะมีรายได้จากการบริโภคสินค้า หรือดําเนินธุรกิจ
เป็นเงิน 200 x 10% = 20 บาท

ในเดือนต่อ ๆ ไป ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของท่านจะนํามาคิดค่าคอมมิชั่นให้ท่าน 10%
และเพียงท่านซื้อสินค้าใช้แค่เดือนละ 1000 PV ก็จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัย 120,000 บาท

สมัครกิฟฟารีน

 

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล

ท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตําแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1,000 คะแนน

 

ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ ซิลเวอร์สตาร์
:: Silver Star

ระดับ ซิลเวอร์สตาร์ เป็นการเติบโตทางองค์กรเพิ่มมากขึ้น จาก บรอนซ์สตาร์
ทั้งนี้ที่ระดับ ซิลเวอร์สตาร์ คนที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งนี้ได้ จะต้องมียอดองค์กรรวมทั้งหมด ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง
ถึง 9,000 คะแนน คะแนน 9,000คะแนนนี้ท่านไม่จําเป็นต้องซื้อเองทั้งหมด เพียงแต่ท่านสร้างองค์กร
เช่นท่านอาจจะมีคนในองค์กรของท่าน 10 คน และ ณ เดือนใดเดือนหนึ่ง คนในองค์กรของท่าน
หรือ ดาวน์ไลน์ ของท่าน ซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค คนละ 1,000 คะแนน
รวมทั้งตัวท่านเองก็ซื้อสินค้าใช้ 1,000 คะแนน
เช่นนั้น ณ เดือน นั้น ๆ ท่านจะมีคะแนนทั้งหมด 11,000 คะแนน ส่งผลให้ท่านขึ้นสู่ตําแหน่ง ซิลเวอร์สตาร์

คะแนน 9,000 คะแนนแรกที่ส่งให้ท่านขึ้นตําแหน่ง จะไม่นํามาคิดค่าคอมมิชชั่นสําหรับ ซิลเวอร์สตาร์ แต่จะคิด
ค่าคอมมิชชั่นให้ท่านในระดับ บรอนซ์สตาร์ก่อน นั่นคือ 9,000 คะแนนแรก ท่านจะได้คอมมิชชั่น 10%
และส่วนที่เกิน 9,000 คะแนนแรก จะคิดค่าคอมมชั่นให้ท่าน 15% เช่นนั้น

สมมุติว่า ท่านอยู่ในตําแหน่ง บรอนซ์สตาร์ และ เดือนนี้ท่านมียอดธุรกิจทั้งหมด 11,000 คะแนน วิธีคิดรายได้
1. 9,000 x 10% = 900 บาท
2. 2,000 x 15% = 300 บาท
รวมทั้งหมด 1,200 บาท
เช่นนั้น ณ เดือนที่ท่านขึ้นตําแหน่งนี้ ท่านจะมีรายได้ ประมาณ 1,000 - 1,200 บาท ทั้งนี้
รายได้ท่านจะถูกหักแบ่งให้ดาวน์ไลน์ ในสายงานท่านตามตําแหน่งที่ดาวน์ไลน์ ท่านอยู่

ในเดือน ถัด ๆ ไป ทุก ๆ คะแนน ตั้งแต่คะแนนแรก จะถูกนํามาคูณ 15% เป็นรายได้ให้ท่านเช่น
ในเดือนถัดไป จากเดือนที่ท่านขึ้นตําแหน่งท่านมียอดธุรกิจ 5,000 คะแนนรายได้ของท่านคือ
5,000 x 15% = 750 บาท เป็นรายได้ให้กับท่าน
ทั้งนี้ตําแหน่ง หรือระดับของ % ขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่ตก และไม่ต้องทํายอดใหม่แต่อย่างใด

สมัครกิฟฟารีน

 

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล

ท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตําแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1,000 คะแนน


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ โกลด์สตาร์
:: Gold Star

ตําแหน่งระดับโกลด์สตาร์ ในกิฟฟารีนถือเป็นความสําเร็จระดับต้น อย่างแท้จริง
ที่ตําแหน่งนี้จะส่งผลให้ท่านมีรายได้จากการบริโภคสินค้าโดยเฉลี่ย 5,000 - 10,000 บาท
และท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 25% เลยทีเดียว นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้ว
ท่านสามารถซื้อสินค้าเพื่อบริโภคด้วยราคา ส่วนลดถึง 50% ทั้งนี้เช่นราคาขายให้ลูกค้าทั่วไป 100 บาท
แต่เวลาท่านซื้อท่านจะซื้อในราคาสมาชิกที่ 75 บาท (ได้ส่วนลด 25%) และเมื่อสิ้นเดือน ท่านจะได้รับ
ค่าคอมมิชชั่นจากยอดการสั่งซื้อของท่านอีก 25% นั่นหมายความว่า สินค้า 100 บาท ท่านจะซื้อเพื่อบริโภค
อุปโภค ด้วยราคา 50 บาท เท่านั้นเอง

นอกจากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ที่ตําแหน่งโกลด์สตาร์ ท่านยังจะได้รับการคุ้มครอง
จากประกันอุบัติภัยในวงเงินถึง 220,000 บาทอีกด้วย

คุณสมบัติการขึ้นสู่ตําแหน่งโกลด์สตาร์ คือ คะแนนส่วนตัวท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ ในกลุ่มของท่านทั้งหมด
ที่ยังไม่เป็นโกลด์สตาร์ ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง รวมกันแล้ว มีคะแนนครบ 45,000 คะแนน
ก็ส่งผลให้ท่านขึ้นสู่ตําแหน่งโกลด์สตาร์แล้ว

สมัครกิฟฟารีน

 

สิทธิต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับ

ท่านจะได้รับการติดเข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดขายส่วนตัวหรือยอดการซื้อบริโภคส่วนตัว
เงินปันผล 25% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่ยังไม่มีตําแหน่งในสายงานของท่าน
เงินปันผล 15% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่อยู่ตําแหน่งบรอนซ์สตาร์
เงินปันผล 10% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่อยู่ตําแหน่งซิลเวอร์สตาร์
เงินปันผล 4% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่ได้รับตําแหน่งโกลด์สตาร์
รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ของบริษัทกิฟฟารีน เช่นการนับคะแนนการท่องเที่ยว
รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
รับรางวัลเงินสด และ รางวัลโบนัสพิเศษ จากการนับคะแนนสะสม และยอดกลุ่มประจําเดือน

 

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล

ท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตําแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1,500 คะแนน


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ เมอร์คิวรี่
:: Mercury

หลังจากท่านก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งระดับโกลด์สตาร์แล้ว ตําแหน่งต่อไปที่ท่านจะก้าวไปสู่คือ ผู้บริหารระดับสูง
โดยเริ่มจาก เมอร์คิวรี่ , จูปิเตอร์ , วีนัส , แซทเทิร์น และ พาราไดซ์

ที่ตําแหน่งเหล่านี้จะส่งผลให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่าการดําเนินธุรกิจของท่านนั้น
ได้ช่วยเหลือผู้คนให้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งโกลด์สตาร์มาแล้ว และเขาเหล่านั้นก็มีรายได้จากธุรกิจ ในหลักหมื่นแล้ว

และตําแหน่งแรกที่เราจะกล่าวถึงคือ เมอร์คิวรี่

คุณสมบัติในการก้าวสู่ตําแหน่งเมอร์คิวรี่ คือท่านสร้างสายงานให้เป็น โกลด์สตาร์ ได้ 3 สายงาน
และในความเป็นจริงแล้ว บริษัทต้องการสายงานที่เป็นโกดล์สตาร์ และมีตัวตนจริงเพียงแค่ 1 สายงาน
อีก 2 สายงานนั้นใช้การนับคะแนนเอา หรือเราอาจจะเรียกว่า โกลด์สตาร์ลม เช่น
เดือนมกราคม ท่านขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์
เดือนกุมภาพันธ์ ถ้าท่านมียอดองค์กรรวมทั้งหมดแล้วถึง 45,000 คะแนน จะถูกนับเป็นโกลด์สตาร์ลม
ให้ท่าน 1 ครั้ง เทียบเท่ากับการสร้างโกลด์สตาร์ 1 สายงาน
เดือนมีนาคม ยอดธุรกิจของท่านไม่ถึง 45,000 จะไม่ถูกนับโกลด์สตาร์ลมให้
เดือนเมษายน ยอดธุรกิจของท่านถึง 45,000 คะแนนจะถูกนับเป็นโกลด์สตาร์ลมให้ท่านอีก 1 ครั้ง รวมตอนนี้ท่านมีโกลด์สตาร์ลมแล้ว 2 ครั้งหรือเทียบเท่ากับโกลด์สตาร์ 2 สายงาน
เดือนพฤษภาคม ท่านมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ เป็นตัวตนคนทํางานจริง 1 สายงาน ส่งผลให้ในเดือน
พฤษภาคมท่านมี โกลด์สตาร์ที่มีตัวตนจริง 1 สายงาน และโกลด์สตาร์ลม 2 สายงาน รวมแล้วเป็น 3 สายงาน
ส่งผลให้ท่านก้าวขึ้นสู่ตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 6% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 2% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่ขึ้นไป

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ จูปิเตอร์
:: Jupiter

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง จูปิเตอร์ ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 6 สาย (ต้องการสายงานจริง 2 สายงาน และ อีก 4 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 7% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 3% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับจูปิเตอร์

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ วีนัส
:: Venus

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง วีนัส ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 10 สาย (ต้องการสายงานจริง 4 สายงาน และ อีก 6 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 8% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 4% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับวีนัส

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ แซทเทิร์น
:: Saturn

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง แซทเทิร์น ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 15 สาย
(ต้องการสายงานจริง 7 สายงาน และ อีก 8 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 9% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 5% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับแซทเทิร์น

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ พาราไดซ์
:: Paradise

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง พาราไดซ์ ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 20 สาย
(ต้องการสายงานจริง 10 สายงาน และ อีก 10 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 10% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 6% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
โบนัสพิเศษจาก Downline ผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.5%
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 50,000 บาท
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
สําหรับผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ

การรักษายอดของผู้บริหารระดับพาราไดซ์

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 10,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า
:: Exclusive Paradise

เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ EXCLUSIVE PARADISE (EP)
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กร ที่นับสายงานได้จํานวน 4 ท่าน
และขยายงานถูกต้องตามระบบที่ดี
จะได้รับตําแหน่งผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ พร้อมเข็มเกียรติยศ
และผลประโยชน์ตามตําแหน่งในรอบจําหน่ายถัดไป

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์
เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์
เงินปันผล และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับพาราไดซ์
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.75%
(ในกรณีที่เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มหลาน 0.25%
(ในกรณีที่เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท)
โบนัสประจําตําแหน่ง (คุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัท)
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาท
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้บริหารที่จะได้รับบัตรทอง)


ตําแหน่งแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า
:: Grand Paradise

แกรนด์ พาราไดซ์ GRAND PARADISE (GP)
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กร ที่นับสายงานได้จํานวน 9 ท่าน
หรือผู้บริหารระดับเอ็กคลูซีฟ พาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กรที่นับสายงานได้
จํานวน 5 ท่าน และขยายงานถูกต้องตามระบบที่ดี
ตามเกณฑ์ที่บริษัท กิฟฟารีน ฯ กําหนด
จะได้รับตําแหน่งผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์ พร้อมเข็มเกียรติยศ
และผลประโยชน์ตามตําแหน่งในรอบจําหน่ายถัดไป

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ แกรนด์ พาราไดซ์
เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์
เงินปันผล และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับพาราไดซ์
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.87%
(ในกรณีที่แกรนด์ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มหลาน 0.37%
(ในกรณีที่แกรนด์ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท)
โบนัสประจําตําแหน่ง (คุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัท)
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาท
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้บริหารที่จะได้รับบัตรทอง)


ตําแหน่งแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า
:: Diamond Grand Paradise (DGP)

ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ DIAMOND GRAND PARADISE (DGP)
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กร ที่นับสายงานได้จํานวน 15 ท่าน
หรือผู้บริหารระดับเอ็กคลูซีฟ พาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กรที่นับสายงานได้ จํานวน 9 ท่าน
หรือผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในสายงาน จํานวน 6 ท่าน
และขยายงานถูกต้องตามระบบที่ดี
ตามเกณฑ์ที่บริษัท กิฟฟารีน ฯ กําหนด
จะได้รับตําแหน่งผู้บริหารระดับไดมอน แกรนด์ พาราไดซ์ พร้อมเข็มเกียรติยศ
และผลประโยชน์ตามตําแหน่งในรอบจําหน่ายถัดไป

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์
เงินปันผล และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับพาราไดซ์
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 1%
(ในกรณีที่ไดมอนด์ แกรน พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มหลาน 0.50%
(ในกรณีที่ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท)
โบนัสประจําตําแหน่ง (คุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัท)
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาท
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้บริหารที่จะได้รับบัตรทอง)

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ EP , GP , DGP

ตําแหน่งผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ , ผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์
และผู้บริหารระดับ ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ คือความภาคภูมิใจสูงสุดของ
สมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีน ซึ่งจะได้รับทั้งเงินเดือน และผลประโยชน์อีกมากมาย
เมื่อมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไปดังต่อไปนี้

ตําแหน่ง PDในสาย ผบ.PDลูก ผบ.PDหลาน เงินเดือน ประกันฯ
EP 4 0.75% 0.25% เงื่อนไข 320,000
GP 9 0.87% 0.37% เงื่อนไข 320,000
DGP 15 1% 0.5% เงื่อนไข 320,000

 

เงื่อนไขการรับโบนัสประจําตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด

ยอดทีมกลางพาราไดซ์ โบนัสประจําตําแหน่ง/เดือน
ต่ํากว่า 300,000 ไม่ได้รับโบนัสประจําตําแหน่ง
300,000 3,000
500,000 5,000
750,000 7,000
1,000,000 10,000
1,500,000 14,000
2,000,000 22,000
2,500,000 30,000
3,000,000 40,000
3,500,000 48,000
4,000,000 60,000

 

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนคลิกที่นี่

กรุณาเก็บเว็บไซต์นี้เอาไว้ที่ Add to favorite หรือ Bookmark

กรุณาบอกต่อเพื่อนของท่านด้วย คลิกที่ + เพื่อดูสื่อออนไลน์ทั้งหมดครับ