กิฟฟารีนมีวิธีการขึ้นตําแหน่งต่างๆ เพื่อรับเงินปันผล และผลประโยชน์อื่นๆ ที่มีความยุติธรรม

ข้อมูลนี้สําหรับท่านที่ต้องการทําธุรกิจกิฟฟารีนเท่านั้น

แผนธุรกิจที่ทําให้มีรายได้แน่นอนทุกเดือน

เบื้องต้นแรกเริ่มธุรกิจให้ตั้งเป้าหมายที่สองตําแหน่งสําคัญ

กิฟฟารีนมีตําแหน่งทางธุรกิจที่สามารถขึ้นไปได้ 12 ขั้น และใน 12 ขั้นนี้มีจุดเปลี่ยนที่สําคัญ 2 ตําแหน่งนี้คือ

1. โกลด์สตาร์ :: Gold Star

2. พาราไดซ์ :: Paradise

 

แผนธุรกิจในการขึ้นตําแหน่ง และวิธีคิดคํานวณเงินรายได้มีดังต่อไปนี้

 

ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ สตาร์
:: STAR

ตําแหน่ง สตาร์ เป็นตําแหน่งแรกสุดในกิฟฟารีน ซึ่งเมื่อท่านสมัครกับบริษัท กิฟฟารีน ฯ
และได้รหัสสมาชิกจากบริษัทฯ แล้วท่านจะอยู่ในตําแหน่งสตาร์ ที่ตําแหน่งสตาร์นี้ ท่านได้สิทธิ เพียง
แค่ซื้อสินค้าแล้วมีส่วนลด 25% เท่านั้น แต่ยังไม่มีสิทธิรับโบนัส และยังไม่ได้รับการประกันอุบัติภัยใด ๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ท่านจะเริ่มมีรายได้ และ ได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติภัย ก็ต่อเมื่อท่านมีคุณสมบัติ
เป็นตําแหน่ง บรอนซ์สตาร์ (BRONZE STAR) แล้วเท่านั้น


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ บรอนซ์สตาร์
::Bronze Star

บรอนซ์สตาร์ เป็นตําแหน่งแรกในกิฟฟารีน ที่จะทําให้ท่านได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามแผนการตลาด
นั่นคือการมีรายได้ จากการบริโภคสินค้า และได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัย ขั้นต่ํา 120,000 บาท

คุณสมบัติ ของการดํารงตําแหน่ง

ท่านและดาวน์ไลน์ในองค์กรของท่านทั้งหมด มียอดคะแนน ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง ถึง 1,500 คะแนน


ท่านก็จะดํารงตําแหน่ง Bronze Star ทั้งนี้คะแนน 1,500 คะแนนแรกที่ใช้ในการขึ้นตําแหน่ง บรอนซ์สตาร์
จะไม่นํามาคิดค่าคอมมิชชั่น แต่ส่วนที่เกิน 1,500 คะแนนแรก จะคิดค่าคอมมิชชั่นให้ 10% เช่น
เดือนแรกที่ท่านมียอดคะแนนเกิน 1,500 คะแนน โดยสมมุติว่าท่านและองค์กรทั้งหมดมีคะแนนรวม 1,700 คะแนน
1,500 คะแนนแรก จะใช้ในการขึ้นตําแหน่ง ส่วนที่เกิน 1,500 คะแนน คือ 1,700 - 1,500 = 200 คะแนน
จะนํามาคิดค่าคอมมิชชั่น 10% นั่นคือ ณ เดือนนั้นท่านจะมีรายได้จากการบริโภคสินค้า หรือดําเนินธุรกิจ
เป็นเงิน 200 x 10% = 20 บาท

ในเดือนต่อ ๆ ไป ทุกคะแนนที่เกิดขึ้นภายในองค์กรของท่านจะนํามาคิดค่าคอมมิชั่นให้ท่าน 10%
และเพียงท่านซื้อสินค้าใช้แค่เดือนละ 1000 PV ก็จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติภัย 120,000 บาท

สมัครกิฟฟารีน

 

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล

ท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตําแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1,000 คะแนน

 

ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ ซิลเวอร์สตาร์
:: Silver Star

ระดับ ซิลเวอร์สตาร์ เป็นการเติบโตทางองค์กรเพิ่มมากขึ้น จาก บรอนซ์สตาร์
ทั้งนี้ที่ระดับ ซิลเวอร์สตาร์ คนที่จะขึ้นสู่ตําแหน่งนี้ได้ จะต้องมียอดองค์กรรวมทั้งหมด ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง
ถึง 9,000 คะแนน คะแนน 9,000คะแนนนี้ท่านไม่จําเป็นต้องซื้อเองทั้งหมด เพียงแต่ท่านสร้างองค์กร
เช่นท่านอาจจะมีคนในองค์กรของท่าน 10 คน และ ณ เดือนใดเดือนหนึ่ง คนในองค์กรของท่าน
หรือ ดาวน์ไลน์ ของท่าน ซื้อสินค้าเพื่ออุปโภค บริโภค คนละ 1,000 คะแนน
รวมทั้งตัวท่านเองก็ซื้อสินค้าใช้ 1,000 คะแนน
เช่นนั้น ณ เดือน นั้น ๆ ท่านจะมีคะแนนทั้งหมด 11,000 คะแนน ส่งผลให้ท่านขึ้นสู่ตําแหน่ง ซิลเวอร์สตาร์

คะแนน 9,000 คะแนนแรกที่ส่งให้ท่านขึ้นตําแหน่ง จะไม่นํามาคิดค่าคอมมิชชั่นสําหรับ ซิลเวอร์สตาร์ แต่จะคิด
ค่าคอมมิชชั่นให้ท่านในระดับ บรอนซ์สตาร์ก่อน นั่นคือ 9,000 คะแนนแรก ท่านจะได้คอมมิชชั่น 10%
และส่วนที่เกิน 9,000 คะแนนแรก จะคิดค่าคอมมชั่นให้ท่าน 15% เช่นนั้น

สมมุติว่า ท่านอยู่ในตําแหน่ง บรอนซ์สตาร์ และ เดือนนี้ท่านมียอดธุรกิจทั้งหมด 11,000 คะแนน วิธีคิดรายได้
1. 9,000 x 10% = 900 บาท
2. 2,000 x 15% = 300 บาท
รวมทั้งหมด 1,200 บาท
เช่นนั้น ณ เดือนที่ท่านขึ้นตําแหน่งนี้ ท่านจะมีรายได้ ประมาณ 1,000 - 1,200 บาท ทั้งนี้
รายได้ท่านจะถูกหักแบ่งให้ดาวน์ไลน์ ในสายงานท่านตามตําแหน่งที่ดาวน์ไลน์ ท่านอยู่

ในเดือน ถัด ๆ ไป ทุก ๆ คะแนน ตั้งแต่คะแนนแรก จะถูกนํามาคูณ 15% เป็นรายได้ให้ท่านเช่น
ในเดือนถัดไป จากเดือนที่ท่านขึ้นตําแหน่งท่านมียอดธุรกิจ 5,000 คะแนนรายได้ของท่านคือ
5,000 x 15% = 750 บาท เป็นรายได้ให้กับท่าน
ทั้งนี้ตําแหน่ง หรือระดับของ % ขึ้นแล้วขึ้นเลย ไม่ตก และไม่ต้องทํายอดใหม่แต่อย่างใด

สมัครกิฟฟารีน

 

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล

ท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตําแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1,000 คะแนน


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ โกลด์สตาร์
:: Gold Star

ตําแหน่งระดับโกลด์สตาร์ ในกิฟฟารีนถือเป็นความสําเร็จระดับต้น อย่างแท้จริง
ที่ตําแหน่งนี้จะส่งผลให้ท่านมีรายได้จากการบริโภคสินค้าโดยเฉลี่ย 5,000 - 10,000 บาท
และท่านจะได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสุดถึง 25% เลยทีเดียว นั่นหมายความว่า โดยรวมแล้ว
ท่านสามารถซื้อสินค้าเพื่อบริโภคด้วยราคา ส่วนลดถึง 50% ทั้งนี้เช่นราคาขายให้ลูกค้าทั่วไป 100 บาท
แต่เวลาท่านซื้อท่านจะซื้อในราคาสมาชิกที่ 75 บาท (ได้ส่วนลด 25%) และเมื่อสิ้นเดือน ท่านจะได้รับ
ค่าคอมมิชชั่นจากยอดการสั่งซื้อของท่านอีก 25% นั่นหมายความว่า สินค้า 100 บาท ท่านจะซื้อเพื่อบริโภค
อุปโภค ด้วยราคา 50 บาท เท่านั้นเอง

นอกจากจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นแล้ว ที่ตําแหน่งโกลด์สตาร์ ท่านยังจะได้รับการคุ้มครอง
จากประกันอุบัติภัยในวงเงินถึง 220,000 บาทอีกด้วย

คุณสมบัติการขึ้นสู่ตําแหน่งโกลด์สตาร์ คือ คะแนนส่วนตัวท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ ในกลุ่มของท่านทั้งหมด
ที่ยังไม่เป็นโกลด์สตาร์ ณ เดือนใด เดือนหนึ่ง รวมกันแล้ว มีคะแนนครบ 45,000 คะแนน
ก็ส่งผลให้ท่านขึ้นสู่ตําแหน่งโกลด์สตาร์แล้ว

สมัครกิฟฟารีน

 

สิทธิต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับ

ท่านจะได้รับการติดเข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดขายส่วนตัวหรือยอดการซื้อบริโภคส่วนตัว
เงินปันผล 25% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่ยังไม่มีตําแหน่งในสายงานของท่าน
เงินปันผล 15% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่อยู่ตําแหน่งบรอนซ์สตาร์
เงินปันผล 10% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่อยู่ตําแหน่งซิลเวอร์สตาร์
เงินปันผล 4% จากกลุ่มดาวน์ไลน์ ที่ได้รับตําแหน่งโกลด์สตาร์
รับสิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันต่าง ๆ ของบริษัทกิฟฟารีน เช่นการนับคะแนนการท่องเที่ยว
รายการส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของบริษัทฯ
รับรางวัลเงินสด และ รางวัลโบนัสพิเศษ จากการนับคะแนนสะสม และยอดกลุ่มประจําเดือน

 

เงื่อนไขการรักษายอดเพื่อรับเงินปันผล

ท่านและองค์กรดาวน์ไลน์ติดตัวที่ยังไม่มีตําแหน่ง มียอดซื้อรวมกันแล้ว ไม่ต่ํากว่า 1,500 คะแนน


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ เมอร์คิวรี่
:: Mercury

หลังจากท่านก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งระดับโกลด์สตาร์แล้ว ตําแหน่งต่อไปที่ท่านจะก้าวไปสู่คือ ผู้บริหารระดับสูง
โดยเริ่มจาก เมอร์คิวรี่ , จูปิเตอร์ , วีนัส , แซทเทิร์น และ พาราไดซ์

ที่ตําแหน่งเหล่านี้จะส่งผลให้ท่านมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และแสดงให้เห็นว่าการดําเนินธุรกิจของท่านนั้น
ได้ช่วยเหลือผู้คนให้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งโกลด์สตาร์มาแล้ว และเขาเหล่านั้นก็มีรายได้จากธุรกิจ ในหลักหมื่นแล้ว

และตําแหน่งแรกที่เราจะกล่าวถึงคือ เมอร์คิวรี่

คุณสมบัติในการก้าวสู่ตําแหน่งเมอร์คิวรี่ คือท่านสร้างสายงานให้เป็น โกลด์สตาร์ ได้ 3 สายงาน
และในความเป็นจริงแล้ว บริษัทต้องการสายงานที่เป็นโกดล์สตาร์ และมีตัวตนจริงเพียงแค่ 1 สายงาน
อีก 2 สายงานนั้นใช้การนับคะแนนเอา หรือเราอาจจะเรียกว่า โกลด์สตาร์ลม เช่น
เดือนมกราคม ท่านขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์
เดือนกุมภาพันธ์ ถ้าท่านมียอดองค์กรรวมทั้งหมดแล้วถึง 45,000 คะแนน จะถูกนับเป็นโกลด์สตาร์ลม
ให้ท่าน 1 ครั้ง เทียบเท่ากับการสร้างโกลด์สตาร์ 1 สายงาน
เดือนมีนาคม ยอดธุรกิจของท่านไม่ถึง 45,000 จะไม่ถูกนับโกลด์สตาร์ลมให้
เดือนเมษายน ยอดธุรกิจของท่านถึง 45,000 คะแนนจะถูกนับเป็นโกลด์สตาร์ลมให้ท่านอีก 1 ครั้ง รวมตอนนี้ท่านมีโกลด์สตาร์ลมแล้ว 2 ครั้งหรือเทียบเท่ากับโกลด์สตาร์ 2 สายงาน
เดือนพฤษภาคม ท่านมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ เป็นตัวตนคนทํางานจริง 1 สายงาน ส่งผลให้ในเดือน
พฤษภาคมท่านมี โกลด์สตาร์ที่มีตัวตนจริง 1 สายงาน และโกลด์สตาร์ลม 2 สายงาน รวมแล้วเป็น 3 สายงาน
ส่งผลให้ท่านก้าวขึ้นสู่ตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 6% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 2% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับเมอร์คิวรี่ขึ้นไป

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ จูปิเตอร์
:: Jupiter

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง จูปิเตอร์ ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 6 สาย (ต้องการสายงานจริง 2 สายงาน และ อีก 4 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 7% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 3% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับจูปิเตอร์

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ วีนัส
:: Venus

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง วีนัส ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 10 สาย (ต้องการสายงานจริง 4 สายงาน และ อีก 6 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 8% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 4% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับวีนัส

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ แซทเทิร์น
:: Saturn

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง แซทเทิร์น ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 15 สาย
(ต้องการสายงานจริง 7 สายงาน และ อีก 8 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 9% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 5% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท

การรักษายอดของผู้บริหารระดับแซทเทิร์น

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 5,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งกิฟฟารีนระดับ พาราไดซ์
:: Paradise

คุณสมบัติที่จะขึ้นตําแหน่ง ท่านจะขึ้นตําแหน่ง พาราไดซ์ ได้จะต้องมีสายงานที่เป็นโกลด์สตาร์ 20 สาย
(ต้องการสายงานจริง 10 สายงาน และ อีก 10 สายงานเป็นโกลด์สตาร์ลม ได้)
อ่านวิธีการคิดโกลด์สตาร์ลม ได้ที่รายละเอียดของตําแหน่ง เมอร์คิวรี่

สมัครกิฟฟารีน

 

ผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่ง
เงินปันผล 25% จากยอดกลุ่มทีมกลาง (หักทอนเงินปันผลให้ Downline ตามตําแหน่ง)
โบนัสพิเศษ 10% จากโกลด์สตาร์ Downline ที่ติดตัวท่านโดยตรง
โบนัสพิเศษ 6% จากกลุ่มโกลด์สตาร์ Downline หลานตลอดสาย
โบนัสพิเศษจาก Downline ผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.5%
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 500,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 50,000 บาท
สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
สําหรับผู้บริหารระดับพาราไดซ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัทฯ

การรักษายอดของผู้บริหารระดับพาราไดซ์

ต้องรักษายอดรอบจําหน่ายละ 10,000 PV เป็นยอดที่สั่งซื้อจาก
ตัวท่านเอง+สตาร์+บรอนซ์สตาร์+ซิลเวอร์สตาร์ ทั้งกลุ่มทีมกลาง

กลุ่มทีมกลางคือ ทุกคนที่อยู่ในทีมของโกลด์สตาร์ท่านนั้น ที่ยังไม่มีตําแหน่งเป็นโกลด์สตาร์
คิดง่าย ๆ คือทุกคนที่อยู่ใต้โกลด์สตาร์คนนั้น ที่ยังไม่ขึ้นตําแหน่ง โกลด์สตาร์นั่นเอง


ตําแหน่งแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า
:: Exclusive Paradise

เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ EXCLUSIVE PARADISE (EP)
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กร ที่นับสายงานได้จํานวน 4 ท่าน
และขยายงานถูกต้องตามระบบที่ดี
จะได้รับตําแหน่งผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ พร้อมเข็มเกียรติยศ
และผลประโยชน์ตามตําแหน่งในรอบจําหน่ายถัดไป

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์
เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์
เงินปันผล และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับพาราไดซ์
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.75%
(ในกรณีที่เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มหลาน 0.25%
(ในกรณีที่เอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท)
โบนัสประจําตําแหน่ง (คุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัท)
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาท
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้บริหารที่จะได้รับบัตรทอง)


ตําแหน่งแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า
:: Grand Paradise

แกรนด์ พาราไดซ์ GRAND PARADISE (GP)
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กร ที่นับสายงานได้จํานวน 9 ท่าน
หรือผู้บริหารระดับเอ็กคลูซีฟ พาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กรที่นับสายงานได้
จํานวน 5 ท่าน และขยายงานถูกต้องตามระบบที่ดี
ตามเกณฑ์ที่บริษัท กิฟฟารีน ฯ กําหนด
จะได้รับตําแหน่งผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์ พร้อมเข็มเกียรติยศ
และผลประโยชน์ตามตําแหน่งในรอบจําหน่ายถัดไป

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ แกรนด์ พาราไดซ์
เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์
เงินปันผล และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับพาราไดซ์
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 0.87%
(ในกรณีที่แกรนด์ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มหลาน 0.37%
(ในกรณีที่แกรนด์ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท)
โบนัสประจําตําแหน่ง (คุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัท)
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาท
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้บริหารที่จะได้รับบัตรทอง)


ตําแหน่งแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่า
:: Diamond Grand Paradise (DGP)

ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ DIAMOND GRAND PARADISE (DGP)
ผู้บริหารระดับพาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กร ที่นับสายงานได้จํานวน 15 ท่าน
หรือผู้บริหารระดับเอ็กคลูซีฟ พาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในองค์กรที่นับสายงานได้ จํานวน 9 ท่าน
หรือผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์ ที่มีผู้บริหารระดับพาราไดซ์ในสายงาน จํานวน 6 ท่าน
และขยายงานถูกต้องตามระบบที่ดี
ตามเกณฑ์ที่บริษัท กิฟฟารีน ฯ กําหนด
จะได้รับตําแหน่งผู้บริหารระดับไดมอน แกรนด์ พาราไดซ์ พร้อมเข็มเกียรติยศ
และผลประโยชน์ตามตําแหน่งในรอบจําหน่ายถัดไป

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์

เข็มเกียรติยศประจําตําแหน่งผู้บริหารระดับไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์
เงินปันผล และผลประโยชน์อื่น ๆ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับพาราไดซ์
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มลูก 1%
(ในกรณีที่ไดมอนด์ แกรน พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
โบนัสพิเศษจากผู้บริหารระดับพาราไดซ์กลุ่มหลาน 0.50%
(ในกรณีที่ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ท่านนั้นมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตลอดสายตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไป)
เงินเดือนประจําตําแหน่งจากเงินปันผลจากกําไรสุทธิปลายปี
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของบริษัท)
โบนัสประจําตําแหน่ง (คุณสมบัติตามเงื่อนไขของบริษัท)
ประกันอุบัติภัย 320,000 บาท
ประกันอุบัติภัย 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลครั้งละ 100,000 บาท
(สําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้บริหารที่จะได้รับบัตรทอง)

ผลประโยชน์ของผู้บริหารระดับ EP , GP , DGP

ตําแหน่งผู้บริหารระดับเอ็กซ์คลูซีฟ พาราไดซ์ , ผู้บริหารระดับแกรนด์ พาราไดซ์
และผู้บริหารระดับ ไดมอนด์ แกรนด์ พาราไดซ์ คือความภาคภูมิใจสูงสุดของ
สมาชิกนักธุรกิจกิฟฟารีน ซึ่งจะได้รับทั้งเงินเดือน และผลประโยชน์อีกมากมาย
เมื่อมียอดกลุ่มทีมกลางพาราไดซ์ตั้งแต่ 300,000 PV ขึ้นไปดังต่อไปนี้

ตําแหน่ง PDในสาย ผบ.PDลูก ผบ.PDหลาน เงินเดือน ประกันฯ
EP 4 0.75% 0.25% เงื่อนไข 320,000
GP 9 0.87% 0.37% เงื่อนไข 320,000
DGP 15 1% 0.5% เงื่อนไข 320,000

 

เงื่อนไขการรับโบนัสประจําตําแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด

ยอดทีมกลางพาราไดซ์ โบนัสประจําตําแหน่ง/เดือน
ต่ํากว่า 300,000 ไม่ได้รับโบนัสประจําตําแหน่ง
300,000 3,000
500,000 5,000
750,000 7,000
1,000,000 10,000
1,500,000 14,000
2,000,000 22,000
2,500,000 30,000
3,000,000 40,000
3,500,000 48,000
4,000,000 60,000

 

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนคลิกที่นี่